Na slici ispod je grafički prikazana bitnost optimizacije pretraživača. Termin koji je ustaljen za optimizaciju je SEO (search engine optimization).