Za dogovor radi sastanaka ili drugog oblika saradnje iskoristite jedan od komunikacijskih kanala:
E-mail: it5rovic @ gmail.com

Skype: it5rovic

Telefon: +381 64 960 66 80

Facebook: Internet Marketing Blog