Pre nego što krenemo sa pričom o ovom poslovnom modelu prvo ćemo napraviti osvrt na danas možda najpopularniji naziv modernih kompanija, Start Up. Prema Wikipedia : Start Up je vrsta kompanije u patnerskoj ili privremenoj organizaciji kreirana da